Nombre del producto: de tres ejes del robot GLCB-850SJX (B)
Detalles del producto
Adecuado para IMM: 150-320T IMM
Modelo: GLCB-750SJXB
             GLCB-850SJXB

Nombre del producto: de tres ejes del robot KLE-1200SJX
Detalles del producto
Adecuado para IMM: 200-470T IMM
Modelo: KLE-1000SJX
             KLE-1200SJX

Nombre del producto: de tres ejes del robot KLE-1800SJX
Detalles del producto
Adecuado para IMM: 480-1000T IMM
Modelo: GLE-1400SJX
              GLE-1600SJX
              GLE-1800SJX

Nombre del producto: de tres ejes del robot NLE-700JX
Detalles del producto
Adecuado para IMM: 50-280T IMM
Modelo: NLE-700JX
             NLE-800JX

Nombre del producto: de tres ejes del robot NLE-3000SJX
Detalles del producto
Adecuado para IMM: 530-4000TON IMM
Modelo: NLE-1400SJX NLE-1600SJX
              NLE-1800SJX NLE-2000SJX
             NLE-2200SJX NLE-2500SJX

             NLE-3000SJX